Bijdragen
Voor de realisatie van het project is de stichting Slootwerk afhankelijk van samenwerking met diverse instellingen en bovenal het enthousiasme van iedereen die als vrijwilliger, dorpsbewoner, bezoeker, cursist of poëzieliefhebber ons project een warm hart toedraagt.

Echter zonder financiële steun beginnen we niets. Diverse fondsen zullen het project financiëel ondersteunen. Veel sponsors hebben bijdragen geleverd met diverse middelen. Er zijn echter nog steeds diverse mogelijkheden om aan ons project bij te dragen, namelijk door aanschaf van één of meerdere objecten. Bij voldoende belangstelling zal een veiling worden georganiseerd. Lees meer op de nieuwspagina.

Fondsen
Subsidie is toegezegd door:

Sponsoring
Regionale bedrijven en instellingen hebben de mogelijkheid gekregen het poëzieproject 2007 'regels op het land –— het land aan regels' met financiële of materiële steun te sponsoren.
Sponsors hebben allemaal een naamsvermelding op deze website met de mogelijkheid tot plaatsing van het bedrijfslogo. Ook in de catalogus is een sponsorlijst opgenomen.

Adverteren
Op deze website zijn banners beschikbaar waar bedrijven of instellingen hun reclameboodschap op kwijt kunnen.
Bij alle publicaties, persberichten of andere publiciteitsacties van Slootwerk wordt naar de website verwezen.

Adoptie
Slootwerk stelt particulieren, bedrijven en instellingen in de gelegenheid om gerealiseerde objecten te adopteren. Tegen kostprijs worden de objecten na afsluiting van het project beschikbaar gesteld aan degene die gedurende de looptijd van het project hiervoor met Slootwerk een adoptiecontract heeft afgesloten. De overige objecten zullen bij opbod worden verkocht waarbij de kostprijs de inzet is.

Voor sponsoring, adverteren of veiling kunt u contact opnemen via info@slootwerk.nl of via de adressen vermeld onder contact.

 

 

 

Sponsorlijst