Colofon

©Stichting Slootwerk

 

concept, literatuuronderzoek en vormgeving:
An van Elst

projectplanning, PR en sponsoring :
Carolijn Lenz

vormgeving:
Jeanine Luxembourg

PR en organisatie activiteiten :
Désiré Vegter

financiën en organisatie activiteiten:
Hermien Verdenius

projectorganisatie:
smaak

grafisch ontwerp, fotografie en webdesign:
de fabriek de labor

audiovisuele producties en techniek:
cinelux

catering:
de bonte tafel