Educatie
De doelstellingen die Slootwerk met haar culturele landschapsprojecten beoogt hebben behalve amusementswaarde en saamhorigheidsgevoel ook een sterk educatief karakter. Het bevorderen van het lezen bij jong en oud en het ontwikkelen van gevoel voor literatuur en poëzie wordt door middel van een aanbod van activiteiten rondom de poëzieroute gestimuleerd. Bestaande instellingen hebben zich gaarne bereid bevonden hier een aandeel in te nemen.

obs Roelof van Wienesse
De Roelof van Wienesse school is gestart met het 'poëziepaleis', een project voor zowel onder- als bovenbouw. Kinderen worden spelenderwijs geprikkeld zelf gedichten te schrijven. Zij hebben deze vormgeven passend in het thema 'Regels op het land – het land aan regels'. De resultaten zijn gedurende het poëzieproject tentoongesteld in een grote speciaal voor Slootwerk ter beschikking gestelde schuur die aan de route is gelegen.
De Roelof van Wienesse school neemt zo een heel eigen plaats in binnen het project met een speciale kinderafdeling poëzie.
Een fantastische uitdaging voor de leerlingen om een taal- en kunstproject te doen waarbij de eigen omgeving de inspiratiebron is.

Brede School 't Wijde Nest
In samenwerking met Brede School 't Wijde Nest zijn van april tot en met 1 juni 2007 workshops aangeboden:

RAP & DJ-PERFORMANCE
Leren rappen en draaien. Creatief met geluid, muziek, tekst en de draaitafel. De act wordt uitgevoerd op het Slootwerkkinderdichtfestival op 1 juli in het kerkje van Oosterleek.

GRAFFITI EN POEZIE
Een groepje onvervalste graffiti artists heeft gedurende vier avonden kunstwerk geproduceert dat betrekking heeft op het thema, vooral: 'het land aan regels'. Tijdens de poëzieroute was een grafitti metro te bewonderen langs de Lekerweg waar ooit in het verleden een tram reed.