Participatie
Net als voorgaande jaren is het project onder andere door de inwoners van Wijdenes en Oosterleek gedragen. Vele vrijwilligers hebben ook nu weer de helpende hand geboden. En er is wederom gelegenheid geweest voor praktijklessen van onderwijsinstellingen uit de regio om te helpen bij de uitvoering van de objecten.

Regionale bedrijven en instellingen hebben via sponsoring een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het project.
De plaatselijke middenstand heeft ook haar steentje bijdragen.
Fietsen kunnen worden gehuurd bij de Firma Dekker aan de start van de route.

Speciale aandacht gaat uit naar de deelname van de Roelof van Wienesse school . Samen met de Kunstcompagnie heeft de school een eigen project gerealiseerd waarvan de resultaten in zijn tentoongesteld. Een fantastische uitdaging voor de leerlingen om een taal- en kunstproject te doen waarbij de eigen omgeving de inspiratiebron is.

De Praktijkschool WestFriesland, in Hoorn en Grootebroek heeft een deel van de uitvoering als maatschappelijke stage voor haar rekening genomen.

In samenwerking met Brede School 't Wijde Nest zijn workshops en projecten voor en door bewoners georganiseerd.

 

praktijkschoolleerlingen aan de slag met bewegwijzering en fysiek gedicht