Stichting SLOOTWERK
In het door water begrensde staartje van West Friesland wil Stichting SLOOTWERK met haar culturele landschapsprojecten aandacht schenken aan deze bijzondere omgeving. Daarbij wil zij interesse voor cultuurlandschap en natuurschoon bevorderen. Tegelijkertijd is haar doelstelling het versterken van de belangstelling voor beeldende kunst en poëzie.

De verbeelding van de dichtregels maakt de poëzie inzichtelijk voor een breed publiek. Het prikkelt de toeschouwer zich te verdiepen in tekst en beeld en met andere ogen naar het landschap te kijken. Met dit ontdekkend lezen wordt het lezen van literatuur aangemoedigd.

De aanvullende activiteiten door en voor de inwoners zullen helpen bijdragen aan een verrijking van gevoel voor taal, cultuur, kunst en maatschappelijke ontwikkeling.
De initiatiefnemers zijn, hoewel niet geworteld, zeer begaan met de gemeenschap en geïntrigeerd door het cultuurlandschap van de omgeving. Zij hebben diverse achtergronden, maar zijn allen in hun werk maatschappelijk en cultureel geangageerd.

Wie zijn die slootwerkers?

An van Elst bestuurslid
grafisch ontwerper en fotograaf, Wijdenes

Carolijn Lentz voorzitter
retail manager en conceptontwikkelaar, Wijdenes

Jeanine Luxembourg bestuurslid
filmregisseur, Oosterleek


Désirée Vegter
secretaris
kookkunstenaar, Wijdenes

Hermien Verdenius penningmeester
modeontwerper, Wijdenes

Vrijwilligers
Naast de initiatiefnemers zijn er heel wat vrijwilligers werkzaam voor Slootwerk. Zij houden zich bezig met ondersteuning van fondsenwerven tot en met timmerwerkzaamheden. Wil je ook je steentje bijdragen, neem dan contact op via info@slootwerk.nl en meld je aan onder vermelding van je naam en je vakgebied.

 

 

 

 

 

Poëzie in perspectief