Regels op het land – het land aan regels

Thema

Het gekozen thema voor dit jaar, 'Regels op het land - het land aan regels', impliceert een onderzoek naar regels of lijnen, in het landschap en in de taal. Het kan ook het ontbreken of het doorbreken van regels inhouden. Willen we ons conformeren aan die regels of stellen we ze ter discussie? Met een onconventionele blik, soms recalcitrant, vaak met humor, worden de regels van land, mens, en dichtkunst onder de loep genomen.

 

 

In de selectie van de gedichten zal men dus niet zozeer een lofdicht op het landschap aantreffen als wel een analyse van waarneming en gevoelens. De dichter stelt het vraagstuk aan de orde, de vormgever verbeeldt zijn visie daarop. Het is uiteindelijk aan de toeschouwer zich een oordeel te vormen.